Till mitt försvar var elskåpet sedan länge övergivet